x

Impresszum


Utoljára Frissítve: 2015-11-23 11:21:15Adatvédelem

Adatvédelmi tájékozató, szabályzat, elveink


A PrímaPék Kft., a www.primapek.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Az adatok kezelője a PrímaPék Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (telephely: 2011 Budakalász, Óbuda utca). Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2011. augusztus 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

A kezelt adatok köre


A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. 

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés célja


A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók


Készítő Üzemeltetővel fennálló hatályos szerződésében foglaltak szerint teljeskörű titoktartási kötelezettséggel kezeli az Üzemeltető által tárolt mindennemű adatot.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogérvényesítési lehetőségek


Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről


Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Készítői információk

Általános információk


www.primapek.hu honlap, és annak tartalmi elemei a PrímaPék Kft. tulajdonát képezik.

A tartalmi elemek - beleértve a képek, szövegek - más oldalakon való megjelenítése a PrímaPék Kft. engedélyéhez kötött.

Kivételt képeznek ezalól a következők:

A honlap megtekintése


www.primapek.hu honlap megtekintéséhez szükséges alapvető rendszerkövetelmények:

Speciális tartalmak

Az oldal bizonyos elemeinek megjelenítéséhez Adobe Reader szükséges

Adobe Reader letöltése

A honlappal kapcsolatos észrevételek
www.primapek.hu informatikai hátterét a Livepoint Kft. felügyeli.

Az oldal esetleges hibás működésével kapcsolatos észrevételeit az info@livepoint.hu címre küldje.

A weboldal tartalmával kapcsolatos észrevételeit a info@primapek.hu címre küldje

 

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A 122/2015. (V.26.) Kormányrendelet 5/A fejezetének 7/A § e.) pontja szerint a havi jelentésel alapján az összefoglaló energetikai szakreferensi éves jelentés:

Villamos energia

Energiahatékonysági fejlesztés/intézkedés 2017. év folyamán nem volt.

Gáz

Energiahatékonysági fejlesztés/intézkedés 2017. év folyamán nem volt.

Szállítás

Energiahatékonysági fejlesztés/intézkedés 2017. év folyamán nem volt.